Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığının yükseltilmesi kapsamında 1987 yılından bu  yana 4-10 Mayıs tarihleri arası TC Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” etkinlikleri düzenlenmektedir. Düzenlenen, afiş çalışmaları, medya faaliyetleri, konferans ve seminerlerle İSG’ye yönelik farkındalığın yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Securitas’ın İş Sağlığı ve Güvenliği’nden sorumlu Güvenlik Süreçleri ve Kalite Müdürü de bu önemli haftada Securitas uygulamalarını mercek altına aldı;

Securitas Güvenlik Hizmetleri’nin İSG Yaklaşımı

Securitas olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği koşulları, gereklilikleri bizim için de çok önemli bir uygulama / düzenleme alanı. Çünkü Securitas, Türkiye’nin en büyük güvenlik şirketi olarak, çok farklı iş kollarında, farklı segmentlerde ve çeşitli iş güvenliği risk kategorilerinde hizmet veriyor.

Bir ofis binası gibi risk seviyesi daha düşük olan bir binada hizmet verirken, yüksek iş sağlığı ve güvenliği riskleri olan bir endüstriyel tesis veya bir madende de hizmet verebiliyoruz. Buna karşın iş ortaklarımızın İSG tehlike risklerinde bağımsız olarak tehlike sınıfımız daima “tehlikeli” (orta seviye) olarak kabul ediliyor. Securitas’ın hizmet yerlerine ilişkin çeşitlilik ve organizasyonumuzun büyüklüğü; tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliği için İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında sistematik bir yaklaşımımızın olmasını zorunlu kılıyor.

Securitas’ta, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Kanun kapsamında genel koordinasyon ve düzenlemeler Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından sağlanmaktadır. Her bölge müdürlüğümüz bünyesinde bölge İSG faaliyetlerinden sorumlu bir İSG Asistanımız, Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörlüğüne bağlı olarak İSG faaliyetlerini koordine / kontrol etmektedir.

İş Kazası Sıklık Oranı Önemli Bir Kriter

Dünyada her 3 dakikada bir iş kazası, her 4 saatte bir ise ölümlü iş kazası meydana geliyor. Gerçekleşen bu kazaların yaklaşın %98’lik kısmı işverenlerin veya çalışanların çok kolaylıkla tedbir alabilecekleri ancak ihmal ettikleri sebeplerden kaynaklanıyor. Bu kazaların % 50’si alınabilecek, çoğunlukla maliyet gerektirmeyen çok kolay tedbirlerle önlenebilecekken tedbir alınmadığı için gerçekleşen kazalar. Ülkemiz ise ölümlü iş kazalarında El Salvador ve Cezayir’in ardından dünya üçüncüsü, Avrupa’da ise maalesef ilk sırada yer alıyor.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bu kadar önem arz ettiği bir ortamda, Securitas olarak çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yüksek düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyet ve verilen önem ile Türkiye ve Dünya “İş Kazası Sıklık Oranının” oldukça altında bir iş kazası sıklık oranına sahibiz.  

Ülkemizde ve dünyamızda daha sağlıklı ve daha güvenli iş ortamları için, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında herkesin yapabilecekleri bulunuyor. Farkında olmak, görmezden gelmemek, ertelememek ve ötelememek bunun ilk adımı.

Kazasız ve sağlıklı günler dileğiyle…!

Volkan AKSU

Güvenlik Süreçleri ve Kalite Müdürü (İSG)