Acil Durum Yönetim Hizmeti

Doğal afet gibi öngörülemeyen durumlarda veya müşterimizin çalışma alanı etrafında ortaya çıkan tehditler halinde Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

Acil durum iletişiminin yönetilmesi
Acil durum prosedürlerinin işletilmesinin takibi
Müşterinin kriz masasının toplanmasının sağlanması
Olay sonrası düzenli bilgilendirme
Özel güvenlik ve kolluk kuvvetleri ile koordinasyonun sağlanması

Securitas Güvenlik Hizmetleri, talep halinde, acil durum prosedürlerinin oluşturulması konusunda müşteriye özel danışmanlık hizmeti sunar.