Erişim Kontrol Sistemlerinin Merkezi Yönetim Hizmeti Merkezi

Securitas Uzaktan İzleme ve Alarm Hizmetleri A.Ş. tarafından hizmet verilmektedir.

Müşteri yerleşkesinde bulunan erişim kontrol sistemlerini Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından yönetilir.  

Kartlar, şifreler, biyometrik cihazlar gibi yetkilendirme araçlarına kişilerin eklenmesi-çıkarılması gibi yetkilendirmeler Uzaktan İzleme Merkezi tarafından yapılır. Yerleşkede bulunan diğer güvenlik sistemleri kullanılarak (kamera-alarm sistemleri vb.), çapraz doğrulama ile raporlama hizmeti verilir. Olumsuzluklar anında ilgililerine bildirilir.