Erişim Kontrol Sistemlerinin Merkezi Yönetim Hizmeti Merkezi

Müşteri yerleşkesinde bulunan erişim kontrol sistemlerini Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından yönetilir.  

Kartlar, şifreler, biyometrik cihazlar gibi yetkilendirme araçlarına kişilerin eklenmesi-çıkarılması gibi yetkilendirmeler Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından yapılır. Yerleşkede bulunan diğer güvenlik sistemleri kullanılarak (kamera-alarm sistemleri vb.), çapraz doğrulama ile raporlama hizmeti verilir. Olumsuzluklar anında ilgililerine bildirilir.