Securitas Yeşil Güvende Projesi

16 Ocak 2018 Salı

Güvenliğin Sürdürülebilir Hali

Güvenliği sadece hizmet verdiği yerin korunması olarak ele almayan Securitas, hayata geçirdiği projelerle tüm paydaşlarına artı değer katıyor. Güvenlik kelimesinin tanımını baştan yazan Securitas, sektöre dair farkındalığı arttırmak konusunda da iddialı. 

Hem iş ortaklarına hem de kendi içerisinde sürdürülebilir hayata katkı sağlayan faaliyetlerini Yeşil Güvende Projesi ile bir araya getiren Securitas, sürdürülebilir doğaya yönelik proje yürüten ilk güvenlik firması olmanın gururunu yaşıyor.

Securitas, Yeşil Güvenlik uygulamasının şirketler ve çevre açısından sağladığı avantajlara dikkat çekiyor. Yeşil Güvenlik ile şirketler, üretim veya hizmet süreçlerinde kullandıkları kaynaklara ilişkin tasarruf imkânı sağlıyorlar. Tespit edilen eksiklikler ya da yanlış uygulamalar sayesinde kaynakların verimli kullanımı konusunda şirketlere veri sağlayabiliyor. Dolayısıyla Yeşil Güvenlik, şirketlerin sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarını da destekleyen bir özellik taşıyor.

Yeşil Güvenlik ile çevreye artı değer katmak, güvenlik sektöründe verilen hizmetlerle fark, güvenlik hizmeti alan iş ortaklarında ve Securitas çalışanlarında  farkındalık yaratmak hedefliyor.

Bu kapsamda Securitas, iş ortaklarının enerji kontrollerinden, çevre kirliliğini önleyen faaliyetlerin kontrolüne ve raporlanmasına kadar pek çok konuda destek oluyor. Temelde Yeşil Güvenlik, Securitas iş ortaklarına üretim veya hizmet süreçlerinde kullandıkları kaynaklara ilişkin tasarruf imkânı sağlıyor.Bununla birlikte, şirketler Yeşil Güvenliği kendi içlerindeki sürdürülebilir faaliyetlere entegre edebiliyorlar.

Securitas iş ortaklarına Yeşil Güvenlik kapsamında ek olarak şu konularda destek veriyor ;

  • Enerji tasarrufu sağlayan görevlerin yapılması/kontrol edilmesi (su, elektrik, ısınma/soğutma, ek güç kaynakları-jeneratör- açık kapı/pencere vb)
  • Çevre kirliliğini önleyici faaliyetlerin yapılması/kontrol edilmesi (Özellikle endüstriyel tesislerde, atık alanlarındaki temizlik görevleri, sızıntılar vb.)
  • Hizmet verilen şirketlerin aldıkları taşeron hizmetlerin, çevreyi etkileyebilecek faaliyetlerinin denetlenmesi,
  • Yapılan denetlemeler çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması.

Akıllı Yazılımdan Doğaya Destek

Yeşil güvenlik bildirimleri Securitas Türkiye’nin geliştirdiği özel bir yazılım olan Smart Mobile aracılığı ile eş zamanlı olarak yapılıyor ve şirketlere aylık olarak raporlanıyor. Bu kapsamda yapılan tespitler, sağlanan faydalar ve iyileştirmeler Smart üzerinden Bildirim Raporlarıyla birlikte aylık olarak iş ortaklarıyla paylaşılıyor.

Yeşil Güvenlikle Gelen Yeşil Ofisler, Yeşil Doğa

 

Çevresel  açıdan sürdürebilir biçimde iş yapmayı amaçlayan ve  uluslararası anlaşmalarla belirlenen çevresel gereklilikleri yerine getiren Securitas, Securitas Emisyon Politikasınca emisyon ve atık tüketimi azaltımında hayata geçirmiş bulunuyor. Bununla birlikte, Securitas’ın tüm ofislerinde Yeşil Ofis standartlarına göre hareket ediliyor.

Enerji, kağıt ve su tüketiminin kontrollü şekilde tasarruf edilmesinden ofis ve araçlarda doğaya bırakılan Karbon gazının minimum seviyeye indirilmesine kadar doğayı etkileyen faktörlere yönelik çalışmalar Yeşil ofis kapsamında hayata geçirilmiş durumda. 

Securitas olarak tüketilen enerjinin geri dönüşü için ağaç dikimi gerçekleştiren Securitas, Securitas Türkiye Ormanında yer alan ağaçları çalışanları, iş ortakları ve çözüm ortakları ile paylaşarak çevre konusunda farkındalığını daha da arttırmayı hedefliyor.