Skip to main content

Çoğu yangın önlenebilir!

İşverenler, bina sahipleri veya işgalciler, binalarındaki yangın riskini düzenli olarak güncellemek amacıyla periyodik Yangın Risk Analizi yapmalıdırlar. Bu analiz, sağlık ve güvenlik risk değerlendirmelerine benzer bir yaklaşımı paylaşır ve genel bir risk değerlendirmesi kapsamında veya ayrı bir uygulama olarak gerçekleştirilebilir.

Genel yangın güvenliği tehlikeleri

Yangın güvenliği ve risk analizi için öneriler

Değerlendirme bulgularına dayanarak, işverenler ve bina sahipleri, yangın durumunda yaralanma veya can kaybı riskini en aza indirmek için uygun yangın güvenlik önlemlerini almalıdırlar. Bu önlemler, yangının neden olabileceği tutuşma kaynakları ve yanan maddelerin belirlendiği risk değerlendirmesinde detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Yangını önlemek için, risk değerlendirmesinde belirlenen tutuşma kaynaklarından kaçınılmalı ve işyerindeki potansiyel yangın tehlikeli bölgeler belirtilmelidir. Ancak, belirlenen riskleri sadece tanımak yeterli değildir. Bu riskleri ortadan kaldırmak ve kontrol etmek için gerekli çalışmaları yapmak, uygun önlemleri almak önemlidir.

Yangın güvenliği için öneriler

1. Yangın Risk Analizi değerlendirmesi yapın.
2. Tutuşma ve yanıcı kimyasal kaynakları ayrı tutun.
3. Kazalara bağlı yangınlardan kaçının.
4. Temizlik yapılmasını sağlayın ve yanabilecek çöp yığınları önleyin.
5. Yangın algılama sistemi kurun ve uygun yangın söndürme ekipmanına sahip olun.
6. Yangın çıkış noktalarını belirleyin ve çalışanlara yangın tatbikatları eğitimi verin.
7. Risk değerlendirmenizi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

Tehlikeli maddeler ve patlama riskleri için öneriler

1. Kullanılan maddelerin yangın ve patlama risklerini belirleyin.
2. Tedarikçi güvenlik bilgi formlarını kullanarak yanıcı maddeler hakkında bilgi edinin.
3. Depolanan yanıcı maddelerin miktarını güvenli bir seviyede tutun.
4. Tutuşma kaynakları ile yanıcı maddeleri ayrı tutun.
5. Yangın risk değerlendirmenizi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.
6. İyi bir temizlik yaparak çöp, toz ve gres oluşumunu önleyin.

Bu önlemler, iş yerindeki yangın ve patlama risklerini en aza indirerek çalışanların güvenliğini artırmayı hedefler.