İnsan Kaynakları Politikamız

Securitas Türkiye, 11 Bölge Müdürlüğü ile 20 bini aşkın çalışana iş imkânı sağlamaktadır.  

Dürüstlük, Dikkat ve Yardımseverlik Securitas’ın temel ve vazgeçilmez değerleridir. Yasallık, İnsan Haklarına Saygı, Düşünce ve Fikir Özgürlüğüne destek ise benimsediği davranış kuralları arasında yer almaktadır. 

Çalışanlarımızın  işlerinde ve sektörde uzmanlaşmaları ve bilgi lideri olmaları, müşteri odaklı yaklaşımı benimsemeleri, teknolojik yenilikleri takip etmeleri ve kullanmaları; bu süreçlerin hepsini inovatif düşünce ve hareket tarzını  işin içine katarak hareket etmelerini sağlamaktır.

Bu vizyon ve şirketimizin stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları politikamız, şirketimizin plan ve hedefleri doğrultusunda personel ihtiyacını karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini, aynı zamanda da sürekliliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak  amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Bu kapsamda amacımız:

  • Çalışanlarımıza her konuda fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımızın işlerini verimli bir şekilde ve motivasyonla yapabilmeleri için gerekli olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımız için açık ve şeffaf bir yönetim politikası uygulamak,
  • Çalışanlarımızın gerek maddi, gerekse manevi haklarını korumak ve gözetmek,
  • Çalışanlarımıza kurum içi kariyer fırsatları yaratmak,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştirmek ve güncellemektir.

2018 yılında Başarı Hikayeleri yazan çalışanlarımızın listesi için tıklayın!

Securitas Türkiye’ye katılmak için E-Başvuru Portalı'nı ziyaret edin!