Skip to main content

Güvenlik Çözümleri Metodolojisi

Sunulacak olan güvenlik hizmetinin sektör tecrübesi ve bilimsel metotlarla yapılandırılması oldukça önemlidir. Ancak bu sayede işletme risklerini doğru tespit edebilen, risklerin etkisini en aza indirebilmek için en uygun çözümü geliştiren ve yakaladığı kalite standartlarını sürdürebilen bir güvenlik hizmeti tesis edilebilir.

trabajadora con tablet

Güvenlik Metodolojisi Yaklaşımı

Güvenlik sektöründeki global ve yerel tecrübemiz ile teknolojik bilgimizin harmanlandığı Securitas Güvenlik Metodolojisi sayesinde, en doğru güvenlik kurgusu için gerekli olan bilgi, teknik, yaklaşım ve analiz yöntemlerini kapsayan bir hizmet sunuyoruz.

 • Güvenlik hizmeti yapılandırması
 • Risk tespiti ve ölçeklendirilmesi
 • Risk yönetim sürecine etki eden kavramlar
 • En uygun çözümün ve kalite standartlarının sürdürülebilirliği

Neden ihtiyaç var?

Günümüz güvenlik sorunlarının giderek çok boyutlu ve karmaşık bir hal almış olması sebebiyle çözüm yolları da birden fazla katman içeren ve birden fazla birimin koordinasyonunu zorunlu kılan bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede, güvenlik uygulamalarının metodolojik bir yaklaşımla değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Güvenlik hizmetinde aşağıdaki yaklaşımlar olmazsa olmazdır.

 • Kanunlar
 • Bilgi
 • Sektörel standartlar
 • Teknoloji
 • Müşteri Beklentileri

Securitas Güvenlik Metodolojisi’nin Adımları

Securitas Güvenlik Metodolojisi verilerin toplanmasından gelişim alanlarının tespitine uzanan 5 adımda uygulanır.

 • Mevcut Durum Analizi
 • Güvenlik Hizmeti Risk Değerlendirmesi
 • Çözümler
 • Uygulama
 • Kalite Kontrolü