Skip to main content

BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerine Katkımız

Securitas olarak insanların yaşantılarını ve beklentilerini iyileştirmek için tüm paydaşlarımıza yönelik bir eylem çağrısı olan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekliyoruz. Bu hedefleri stratejik çalışmalarımıza, günlük operasyonlarımıza, çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve değer zincirimize entegre ediyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Hedef 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Securitas, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde çalışanlarının korunmasını ve yetkinlik kazanmalarını en büyük sorumluluğu olarak kabul eder ve bu kazanımları tüm Securitas çalışanlarının ve toplumun güvenliği için kullanır.

Hedef 4: Nitelikli Eğitim

Securitas olarak, çalışanlarımızın sürekli öğrenme ile yetkinliklerini geliştirmesini önemsiyoruz. Onların başarısı, sektördeki başarımızı belirleyen kritik bir faktördür. Bu nedenle, gelişimlerini desteklemek için çeşitli eğitim ve gelişim programları sunuyoruz.

Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet eşitliğinin iş dünyasında önemli olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle işe alım süreçlerimizde kadın-erkek eşitliğini sağlamak için adil bir yaklaşım benimseriz. Securitas, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmayı ve çeşitli çalışma gruplarının iş sonuçlarına katkı sağladığına inanır. Kadınların yönetim pozisyonlarındaki temsilini artırmaya odaklanır, değer ve saygıya dayalı kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturma misyonuna bağlıyız.

Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Securitas, dünyada hizmet verdiği tüm ülkelerde iyi çalışma koşulları ve büyüme fırsatları sunar. Adil çalışma uygulamalarına ve insan haklarının korunmasına öncelik verir, çocuk işçiliğini ve zorla çalıştırmayı reddeder.  Çevresel etkileri azaltarak sosyal ihtiyaçları karşılar ve ekonomik büyümeyi destekler, böylece uzun vadeli refah ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atar.

Hedef 9: Sanayi ve Yenilikçi Altyapı

Securitas, güvenlik hizmetleri sektöründe sürekli gelişmeyi hedefler ve inovasyona odaklanır. Mevcut ve yeni ürünlerle öncü olmayı amaçlar, veriye dayalı yaklaşımlarla hizmetlerin raporlanması ve analizi üzerinde çalışır. Bu şekilde, bilinçli kararlar alarak müşterilere daha iyi koruma sağlamayı amaçlar.

Hedef 13: İklim Eylemi

Securitas, Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak karbon ayak izini azaltmayı hedefler. Emisyonları ölçüp raporlayarak küresel iklim çabalarına katkı sağlar. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir ve sosyal sorumluluklara uygun çözümlerle öncülük eder, farkındalık yaratır ve paydaşlarına ilham verir.

Hedef 16: Barış, Adalet ve Güçlü kurumlar

Güvenlik ve istikrar, sağlıklı bir toplum için hayati öneme sahiptir. Securitas, sorumlu bir şekilde iş yerleri, kamusal alanlar ve mülklerin korunmasına odaklanarak daha güvenli ve üretken bir topluma katkıda bulunur. Rüşvet ve yolsuzluk konusunda sıfır tolerans politikasını benimser ve adil rekabet ortamında liyakata dayalı pazar koşullarında faaliyet göstermeyi hedefler. Değerlerimizi ve Etik Kodumuzu iş ortaklarımızla paylaşır, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamızı çalışanlarımıza uygun eğitimlerle aktarırız.