Skip to main content

Emisyonların Azaltılmasına Yönelik Çevresel Hedef

Securitas olarak Bilime Dayalı Hedefler Girişimi tarafından doğrulanan ilk küresel güvenlik şirketiyiz ve çevre hedeflerimizi bu doğrultuda belirliyoruz.

Çevresel etkimizin diğer sektörlere kıyasla az olmasına rağmen, etkimizi iş süreçlerimizi kapsamlı bir şekilde modernize ederek, dijitalleştirerek ve geleceğe yönelik sürdürülebilir güvenlik çözümleri üreterek azaltıyoruz. Sektördeki lider konumumuzla, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi'ne olan bağlılığımızı koruyarak bir sonraki adıma ilerliyoruz.

Odağımız: Emisyonların azaltılması

2022 temel yılına göre mutlak kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 42 oranında azaltmayı taahhüt ettik. Bu hedef, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derecelik hedefle uyumlu. Güvenlik sektörü belki en büyük emisyon salıcısı değil, ancak yine de çözümün bir parçası olmayı ve dünyamızı daha sürdürülebilir hale getirmeye katkıda bulunmayı istiyoruz.

Çevre politikasında 3 hedef

Operasyonlarımıza yönelik olarak üç genel hedefe odaklanan bir çevre politikamız bulunuyor:

  • Şirketin özellikle enerji ve ulaşım alanlarında olumsuz iklim etkisini azaltmak,
  • Çevreye zararlı maddelerin kullanımını önlemek ve şirket için daha yüksek maliyetlere neden olsa bile, bu tür maddeleri daha çevre dostu alternatiflerle değiştirmeye çalışmak,
  • Geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak ve atıkların güvenli ve çevre dostu bir şekilde işlenmesini sağlamak.

Çevresel sürdürülebilirlik inisiyatifleri

Çevresel performansımızı geliştirmek için yerel girişimlere de öncülük ediyoruz. Örneğin, mümkün olduğunca iş seyahatleri yerine video konferanslarını tercih ediyoruz. Ofislerimizin ısıtılması veya soğutulması için yenilenebilir enerjiyi kullanıyor, kâğıt ve diğer malzemeleri geri dönüştürüyor ve basılı materyaller yerine web tabanlı kılavuzlar, süreç açıklamaları ve eğitim belgeleri kullanıyoruz.