Skip to main content

Sürdürülebilirlik Yönetimimiz

Securitas Türkiye’de sürdürülebilirliği iş modelinin tasarlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan ve bunları teşvik ederek hayata geçiren bir komite ile yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik komitemiz, Securitas Türkiye Ülke Başkanı, Sürdürülebilirlik ekibi, Mali ve İdari İşler, Hukuk İşleri, İnsan Kaynakları ve diğer ilgili koordinatörlüklerden oluşur. Komitemiz, şirket bazında aldığı kararları çalışma grupları aracılığı ile uygular. Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin strateji, hedef ve projelerini uygular ve takip eder.

  • Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
  • Sosyal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
  • Sürdürülebilirlik Yönetişimi Çalışma Grubu
  • Sürdürülebilirlik İletişimi Çalışma Grubu

Yönetim Sistemimizi Oluşturan Bileşenler

Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı yönetme sistemimiz altı temel bileşenden oluşur:

  • Securitas Değerleri ve Etik Kodu
  • Çalışan Eğitimi
  • Dürüstlük Raporlaması
  • Risk Yönetimi
  • İzleme ve Raporlama