Skip to main content

Securitas Değerleri ve Etik Kodu

Securitas Türkiye'de müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum söz konusu olduğunda en doğru olanı yapmayı hedefliyoruz. Securitas Değerleri ve Etik Kodu, bireysel ve şirketi temsilen nasıl davranmamız gerektiğine dair bir rehberdir ve Securitas'ın temel kurumsal politikalarından biridir.

Securitas'ın Yönetim Anlayışı

Securitas Türkiye, etik ve şeffaf yönetiminin toplumsal sorumluluk olarak kabul edilmesi, tüm çalışanlarımızın yolsuzluk, rüşvet ve buna benzer hukuka aykırı ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmaması, fikri hakların korunması ve gizliliği, kişisel verilerin gizliliği, haksız rekabetin önlenmesi, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilincinin sahip olunması gibi unsurları kapsayacak şekilde iş modelini oluşturur.

Securitas Değerleri ve Etik Kodu

Securitas Dürüstlük Hattı web sayfası için tıklayın.