Skip to main content

Okullarda yangın güvenliği kontrolü nasıl olur?

Okullarda yangın güvenliği nasıl sağlanır?

Okullarda yangın güvenliği kontrolü nasıl olur?

Okullarda yangın güvenliği risk denetimi için kontrol edilmesi gereken birçok nokta vardır. 

Bilinmesi gereken ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken birkaç temel kural vardır ve bunlar, güvenilir bir sistem için olmazsa olmazdır.

Okullarda yangın koruma ve güvenlik sistemlerinde yapılacak olan tüm yeni imalatlar, sistemlere yapılacak olan ekleme ve çıkarmalar, kontrol, bakım, test ve tamirler sertifikalı uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. 

  • Yangın algılama, alarm, ihbar, yönlendirme işaretleri gibi sistemlerin uygulama, test, bakım ve tamirleri TSE HYB 13345 sertifikalı firmalara yaptırılması gerekir. 
  • Sabit yangın söndürme sistemleri, sprinkler sistemleri, yangın pompaları, yangın dolapları gibi sistemlerin uygulama, test, bakım ve tamirleri TSE HYB 13345 sertifikalı firmalara yaptırılması gerekir.
  • Taşınabilir yangın söndürme cihazlarının yenilenmesi, kontrol, test ve bakım işlemleri ile yeniden dolum işlemleri TYSE HYB 11827 sertifikalı firmalara yaptırılmalıdır.
  • Elektrik tesisatındaki uygulama, yenileme, test, bakım ve tamirleri sertifikalı firmalara yaptırılması gerekir. Bu temel kurallar baz alınarak okullarımızda yangın güvenliği denetimi yapılırken aşağıdaki konular değerlendirilmeli ve en azından bu kriterlere uygunluk aranmalıdır.

Okul binasının durumu yangın güvenliği için uygun mu?

Okul binası yapılırken yangın yönetmeliğine uygun mu yapılmış, yapılırken genel yapı yönetmeliği dışında yangın ile ilgili kurallar dikkate alınmış mı? Bu durumların kontrol edilmesi gerekir.

Bina ilk tasarlanırken belirlenen amaca uygun kullanılmalı, kullanım sırasında yapılana tadilatlar binanın ana kullanım amacını bozmamalı, binadaki kullanıcı yükünü değiştirmemeli ve binadaki yangın yükünü değiştirmemelidir.

Yangın merdiveni uygun mu?

Okul binasındaki yangın merdivenleri yeterli sayıda mı, yangın merdivenlerine uzaklık uygun mesafede mi?  Bu durumların kontrol edilmesi gerekir.

Sprinkler tesisatı olan eğitim yapılarında en uzak mesafeden yangın merdivenine ulaşım 15 metre olmalıdır, eğer sprinkler varsa bu mesafe 30 metre olabilir. En uzak mesafelerden yangın merdivenlerine uzaklıklar bu mesafelerde ise uygundur bir merdiven yeterlidir değilse uygun değildir ikinci bir merdivene ihtiyaç vardır. 

Yangın merdivenlerinin yapısı, ölçüleri ve özellikleri yönetmeliğe uygun mu? 

Kapalı yangın merdivenleri varda bu merdivenlerde duman girmesine karşı basınçlandırma yapılmış mı? 

Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.

Yangın merdivenine, çıkış kapılarına giden kaçış yolları, yangın güvenlik holleri uygun mu?

Kaçış yolarında herhangi bir engel, eşya depolama vb. olmamalıdır. Kaçış yollarında başka bir kapı ya da oda vb. olmamalıdır. En uzak noktadan çıkış kapısına götüren yolda hiçbir engel yapı olmamalıdır. Yangın güvenlik holü varsa burada depolama yapılmamalı herhangi bir engel ya da ekipman yer almamalıdır.

Yangın kapıları ve yangın çıkış kapıları uygun mu?

 Yangın kapıları asla kilitli olmamalı, asma kilitler varsa derhal sökülmelidir. Yangın çıkış kapıları panik barlı kolay açılabilen ve sonrasında kendi kendine kapanabilecek türden olmalıdır. Yangın çıkış kapılarının tamamı kaçış yönünde açılacak biçimde olmalıdır. Kaçış kapıları kolayca açılabilir biçimde olmalıdır.

Acil durum yönlendirme işaretleri var mı?

Kurallara uygun olarak yangın çıkış kapılarına giden yollarda, yangın koridorlarında acil durum yönlendirme işaretleri olmalıdır. Yangın acil çıkış kapılarının üzerlerinde ACİL ÇIKIŞ yazan ya da YANGIN ÇIKIŞI yazan işaretler olmalıdır. 

Yönlendirme işaretleri karanlıkta, dumanda ve yangın anında kolayca görülebilecek yükseklikle olmalıdır. Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ile 240 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz. Yönlendirme işaretlerinin hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma hâllerinde kaçış yolu üzerinde bütün erişim noktalarından görülebilir olması gerekir. 

Dışarıdan aydınlatılan yönlendirme işaretleri aydınlatmasının, görülebilen bütün doğrultularda en az 2 cd/m² olması ve en az 0.5 değerinde bir kontrast oranına sahip bulunması şarttır.  Acil durumlarda kendi aküsünden beslenen ya da acil durum enerji sisteminden beslenen türde yönlendirme işaretleri kullanılmalıdır.

Acil durum aydınlatması var mı?

Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu takdirde en az 120 dakika olması gerekir. 

Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi, tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattı üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 1 lux olacak şekilde yapılır. Acil durum çalışma süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada 0.5 lux ’den daha düşük bir seviyeye düşmemesi gerekir. Acil aydınlatma üniteleri–modülleri sertifikalı olmalı, bakımları zamanında yapılmış olmalı.

Tüm bu kontrollerin yapılmasıyla birlikte yangın güvenliğine karşı öğrencilerin de bilgilendirilmesi gereklidir. Doğru bilgilendirme ile yangın anında kontrollü bir çıkış sağlanabilir ve risk durumu en aza indirilebilir. 

Securitas İtfaiye Hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi