Skip to main content

Özel güvenlik görevlileri’nin yetki ve sorumlulukları nedir?

Türkiye'de özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmeliklerle belirlenmektedir.

Özel güvenlik görevlileri’nin yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları ülkenin yasalarına ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Türkiye'de özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmektedir. Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları, güvenliği sağlamaya yönelik olmalıdır.  İşte genel olarak özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları nedir, sorusunun cevabı:

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri:

 • Özel Güvenlik Görevlileri, Kolluk Kuvvetlerine Derhal Bildirmek Şartıyla; Aramalar sırasında suç teşkil eden, delil olabilecek veya suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanete alabilirler.
 • Mekânın güvenliğini sağlama: Özel güvenlik görevlileri, görev aldıkları mekandaki güvenliği sağlama ve tehlikelere karşı koruma görevine sahiptirler.
 • Kimlik kontrolü: Kimlik kontrolü yapma yetkisine sahiptirler ve giriş çıkışları denetleyebilirler.
 • Gözetim ve takip: Belirli bir alanda gözetim ve takip görevlerini yerine getirebilirler.
 • El koyma: Belirli şartlarda yasalara uygun olarak el koyma yetkisine sahiptirler.
 • Özel Güvenlik Görevlileri, toplantı, konser ve spor müsabakaları ile sahne gösterilileri ve benzeri etkinliklerde kişilere kimlik sorar, duyarlı kapıdan geçirir, kişilerin üzerlerini detektörle arar, Eşyalarını X-Ray ve benzeri cihazlardan geçirebilirler.
 • İhbar ve müdahale: Suç işlendiğini veya suç işleneceğini düşünüyorlarsa ilgili kolluk kuvvetlerine veya acil durum hizmetlerine bilgi verme ve gerekirse müdahale etme yetkisi vardır.
 • Özel Güvenlik Görevlileri terk edilmiş veya bulunmuş eşyaları emanete alabilir.
 • Özel Güvenlik Görevlileri, kişilerin vücut sağlıklarını tehlikeden korunmak için zanlıları yakalayabilir.

imagethh28.png

Özel güvenlik görevlilerinin sorumlulukları:

 • Yasalara uygun davranma: Özel güvenlik görevlileri, yasalara ve düzenlemelere uymak zorundadır.
 • İhlalleri raporlama: Herhangi bir ihlali veya güvenlik tehdidini ilgili makamlara rapor etmekle yükümlüdürler.
 • İnsan haklarına saygı: İnsan haklarına saygılı bir şekilde görev yapmalıdırlar ve güçlerini hukuka uygun bir şekilde kullanmalıdırlar.
 • Eğitim ve lisans gereksinimleri: Özel güvenlik görevlileri, yasal gereksinimlere uygun olarak eğitim almış ve gerekli lisanslara, sertifikalara sahip olmalıdır.
 • Özel Güvenlik Görevlileri, görev alanları içerisinde ve görevleri süresince üniformalı olarak görev yapmalıdır.
 • Özel Güvenlik Görevlileri, görev alanlarında meydana gelen yangın, deprem, sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları, ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla, belirli bir ülkenin özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili ülkenin kanun ve yönetmeliklerine başvurmanız önemlidir.

"Yetkiler Görev Alanında, Görev saatleri içerisinde ve ÖGG Kimlik kartı herkes tarafından görülecek şekilde takılı olmasında kullanılır."

Kariyerinizi daha ileriye taşıyacak uygun pozisyonlara şimdi göz atın!

Dikkatli yaklaşımınızı Securitas’ta göstermek için ailemize katılın! 

E-Başvuru sistemimizden iş başvurusunda bulunmak için tıklayın.