Skip to main content

Özel güvenlik nasıl olunur?

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur, hangi şartlar gereklidir?

Özel güvenlik nasıl olunur?

Güvenlik sektörünün iş sahası her geçen gün artarken özel güvenlik istihdamında da eş zamanlı büyük bir artış yaşanıyor. Güvenlik hizmetlerine duyulan ihtiyacın büyümesi, özel güvenlik için yeni iş alanlarının açılmasındaki en önemli faktörlerin başında geliyor. Yeni istihdam olanakları sunan güvenlik sektörüne yönelik talebin artması ile özel güvenlik nasıl olunur, sorusu gündemde yerini aldı. Özel güvenlik olmak için gerekli kriterler, tamamlanması gereken eğitimler, beklenen özellikler ve sürece dair detayları sizler için sıraladık:

Özel güvenlik olmak için gerekli şartlar nelerdir?

5188 Sayılı sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımanız gerekiyor.

Madde 10:

Özel güvenlik görevlilerinde hangi şartlar aranır?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Silahsız 18 yaşını doldurmuş, silahlı 21 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma olmaması,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli durumu olmaması,
 • 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Madde 14 - Eğitim;

 • İçişleri Bakanlığından izinli eğitim kurumundan Silahlı 120 saat silahsız 100 saat eğitim alınmalıdır.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olunmalıdır (60 puan ve üstü başarılı).
 • Dört sınav hakkı bulunmaktadır.
 • Vali Onaylı Alınan sertifika ile Çalışma İzni almak için Genel Kolluğa müracaat edilmelidir.

Kariyerinizi daha ileriye taşıyacak uygun pozisyonlara şimdi göz atın!

Dikkatli yaklaşımınızı Securitas’ta göstermek için ailemize katılın! 

E-Başvuru sistemimizden iş başvurusunda bulunmak için tıklayın.