Skip to main content

Securitas Müşterilerine Sunduğu Riskler İçine Depremi Ekledi

Securitas müşterilerine sunduğu riskler içine depremi de ekleyerek , deprem anında can ve mal kayıplarını en aza indirgeyecek önlemler konusunda müşterilerine destek olacak.

Yayınlandı
20 Ağustos 2021 20:47

Güvenlikte bilgi lideri Securitas Türkiye, sektöre bir ilke daha imza atarak, risk analizine Deprem’i de dahil etti.

Ankara Üniverisitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi desteğinde ilgili uzmanlarla birlikte koordineli olarak yürütülecek çalışma da mevcut güvenlik risklerinden biri olan deprem öncesi  alınması uygun olan  tedbirler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Bu kapsamda olası bir deprem anında tehdit oluşturacak unsurlarla birlikte eğitim faaliyetlerinin yeterliliği ve uygunluğu, acil durum planlarında yer alan ölçüm ve testlerin yeterliliği ele alınacak. Özetle depremle ilgili planlamada fiziki tedbirler, eğitimler, testler, dökümantasyon ve kriz yönetimi üzerinde durulacak.

Araştırmaların deprem yaralanmalarının yüzde 50’sinin yapısal olmayan nedenlerden kaynaklandığına dikkat çeken Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, “Bulunduğumuz coğrafyanın ciddi risklerinden biri olan depremin projelere özel yaptığımız risk analizleri içinde yer alması kaçınılmaz.  Securitas Güvenlik Metodolojisi’nin içerisinde yer alan risk analizine dahil olacak olan depreme karşı alınacak tedbirlerle hasar azaltıcı önerilerimizi müşterilerimizle paylaşacağız.” dedi.

Deprem risk analizini standart hizmetlerin arasına aldıklarını ve bunun müşteriye herhangi bir ekstra maliyeti olmayacağını belirten Erim, “Bu çalışma ile aynı zamanda çalışanlarımızda ve güvenlik hizmeti verdiğimiz markalarda deprem önlemleri kapsamında  alınması gerekli  tedbirler konusunda  bir farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz.

Yüksek deprem riski olan bir coğrafyada yaşıyor olmamız ve depremin değil binaların  insanları öldürdüğü gerçeğinden hareket ederek, bilimsel olarak kanıtlanmış risk azaltıcı önlemlerin faaliyetlerimize dahil edilmiş olmasını önemsiyor ve olası kayıplarımızın azaltılmasına yardımcı olmasını diliyoruz” dedi.

Securitas Güvenlik Metodolojisi kapsamında hizmet kurgusunun ana adımlarından biri olan risk analizi faaliyetinde olası riskler tek tek ele alınarak, her bir riskin senaryoları, etkisi, gerçekleşme ihtimalleri, risk azaltıcı yöntemler üzerinde sistematik olarak çalışıyor.

Securitas’ın güvenlik kurgulanmasında kullandığı ana yapı taşlarından biri olan “Securitas Güvenlik Metodolojisi”, adım adım söz konusu hizmette optimum güvenlik kurgusunun oluşturulabilmesi için yapılacakları tarif etmekte.

Securitas Türkiye’nin teknoloji, iş geliştirime, operasyon, güvenlik, kalite risk  ve denetim alanlarında görevli üst düzey yöneticilerinin yanı sıra ülke yönetiminin de katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayların sonuçlarıyla şekillenen Metodoloji, güvenlik sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor.  Güvenliğe dair optimum çözümü, tüm adımları ile hesaplamayı ve riskleri azaltacak tedbirlerin birbirini tamamlanasını kapsıyor.