Skip to main content

Organizasyonel gelişim ve potansiyel faydaları

Organizasyonel Gelişim ve Potansiyel Faydaları

Bir işletme, gelişmek ve rekabet avantajını istiyorsa, yapısını, iş yapış şeklini, çalışanlarını, iş süreçlerini ve dijital dünyasını geliştirmek zorundadır. Bu gelişimi de çeşitli gelişim programları ile icra etmelidir. Bu programlar işletmenin yapısının ve kabiliyetlerinin gelişmesini sağlayan gelişim programlarıdır.

Gelişim programlarının organizasyonel gelişim, işgücü gelişimi, dijital dönüşüm, vb. farklı çeşitleri bulunmaktadır. Gelişim programları, stratejik yol haritası, amaçları, hedefleri, mücadele ve gelişim alanları olan programlardır. Etkili ve sırasıyla uygulanmaları halinde işletmeye çeşitli avantajlar, kabiliyetler ve yetenekler sunar. Öte yandan, içerikleri, hedef kitlesi, uygulama alanı ve sıralamaları ile öncelikleri farklıdır.

Gelişim programlarında ilk önceliğe ve öneme sahip olan organizasyonel (örgütsel) gelişimdir. Organizasyonel gelişim, diğer tüm gelişim programlarının temeli olan ve uygulandığı işletmeyi ve iş yapış şeklini geliştiren, diğer gelişim programlarının da gelişmesinde katkıda bulunan bir gelişim programıdır.

Organizasyonel Gelişim, bir Gelişim Yolculuğudur

Organizasyonel Gelişim bir gelişim yolculuğudur. Bir faaliyet ve programdan ibaret değildir. İş yapış şeklimizi geliştiren, işletmeye ve çalışanlara gelişim alanında rehberlik eden ve süreklilik arz eden bir yol haritasıdır. Temel anlamda, “Şu an ne yapıyoruz?” durum tespitleriyle başlayan, yolculuğun ilerleyen aşamalarında nihai amaçlara uygun “Ne yapacağız?” tespitleri ile devam eden geliştirme faaliyetlerinin bir ajanda ve yol haritası altında yürütüldüğü stratejik bir programdır.

Organizasyonel Gelişim, “Farklı ne yapmamız ve nasıl yapmamız gerekiyor?”, konusunda işletme içinde farklı fonksiyon sahiplerinin geniş kapsamlı katılımı ve fikir/görüş alışverişinde bulunması mutabık kalınan noktalar/görüşler/fikirler çerçevesinde yapılacak gelişim faaliyetleridir. Bu faaliyetler ile “Ne olmak istiyoruz?” yapısını oluşturmak, önceliklere karar vermek ve çalışmaları bu önceliklere göre yürüterek arzu edilen hedeflere ulaşılmayı sağlar. Geniş kapsamlı katılım/karar mekanizması, mutabık kalınan kararlar çerçevesinde odaklanarak yapılacak çalışmaların planlı şekilde ilerlemesine yardımcı olur ve olası yol kazalarının veya yanlış anlaşılmaların da önüne geçmiş olur.

Organizasyonel Gelişimin Potansiyel Faydaları

Organizasyonel gelişimin birçok potansiyel faydası bulunmaktadır. Birincisi, işletmenin ulaştığı olgunluk/rekabet avantajı seviyesini kaybetmeden, nihai amacına en uygun gelişimi “nasıl yapabiliriz?” sorusuna cevap verilmesini sağlar. İkincisi, adım adım gelişmeye ve her adım da gelişimin getirdiği avantajları ve oluşturduğu etkilerin ölçülmesine imkân tanır. Ayrıca, departmanlar arasında senkronizasyonu kaybetmeden organizasyonel dönüşüme izin verir ve senkronizasyonu kaybetmemek için yapılması gereken faaliyetlere rehberlik eder. Üçüncüsü, kişilerin ve departmanların kendi önceliklerini, yapmak istediklerini ve hedeflerini geniş kapsamlı katılım/karar mekanizması sayesinde ortak organizasyonel hedeflere dönüştürülmesini sağlar. Hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmalarda önceliklendirebilme yapma ve bir ajanda altında yürütülmesine imkân sağlar. Son olarak, gelişen organizasyon yapısında gelişime açık olan alanlara odaklanılmasına ve verimliliği

 

Organizasyonel gelişim, organizasyon yapısını ve iş yapış şeklini geliştirirken, çalışanların gelişimi, dijital dünyalarının gelişimi gibi farklı gelişim alanlarında gelişim programlarının uygulanabilmesi için gerekli olan başlangıç şartının oluşmasını sağlar ve diğer programların sağlıklı bir şekilde, hedeflere uygun yürütülmesine imkan tanımaktadır.

image4damv.png

Alp Karabaş

Stratejik Değişim ve Yönetim Koordinatörü