Skip to main content

Güvenlik Hizmeti ve Metodolojik Yaklaşım

Pazarda faaliyet gösteren birçok kurum, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan zorlukları her geçen gün artan bir ortamda faaliyetlerini yürütüyor. Bireysel ve kurumsal olarak derinden hissedilen bu zorluklar, kurumların faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin belirsizliği de artırıyor. Belirsizliği giderek artan bu çevre içinde organizasyonlara ilişkin kurumsal beklentiler de her geçen gün yükseliyor. Artan beklentiler ve karşılaşılan belirsizlik, kurumları faaliyetlerinin sonucunu önemli ölçüde etkileyebilecek risklere maruz bırakıyor.

Securitas bu zorlu pazar koşulları içerisinde önleyici mahiyette güvenlik hizmeti üretiyor. Peki, üretilen önleyici güvenlik mahiyetindeki güvenlik hizmeti ile bu hizmeti alan Securitas Müşterilerine nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyoruz? Öncelikle;

  • Risklerinin en doğru şekilde belirlenmesi,
  • Müşterimiz (ya da aday müşterimiz) için risklerin ölçeklendirilmesi ve bu yolla öncelikli risklerin tespit edilmesi,
  • Optimum çözümlerle risklerin etkisinin en aza indirilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması hedefliyoruz.

Güvenlik hizmeti sürecini etkileyen birden fazla alan vardır. Yasal zorunluluklar, risk etkisi, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlar, lokasyon veiş kolu güvenlik hizmeti sürecine etki eden bazı önemli faktörlerdir. Görüldüğü gibi birden fazla tarafı ve dikkat edilmesi gereken aşamaları olan güvenlik hizmetinin; bir sistem ya da başka bir deyişle bir metot ile yapılandırılması son derece önemlidir.  

O halde, güvenlik hizmetinin, hizmet öncesi ve hizmet sürecini de kapsayacak bir yöntem ile standart bir “sistem” haline getirilmesine ihtiyaç vardır. Bu durum, güvenlik hizmetinin bir yöntem ya da başka bir deyişle bir metodoloji ile başlatılmasını, sürdürülmesini ve kontrol edilmesini gerekli kılar.

Her iş için olduğu gibi güvenlik dünyasında da; bir güvenlik hizmetinin daha önce sektörde yaşanan tecrübe ve bilimsel metotlarla yapılandırılması oldukça önemlidir, ancak uygulanacak bir metodoloji ile işletme risklerini doğru tespit edebilen, risklerin etkisini en aza indirebilmek için en uygun çözümü geliştiren ve yakaladığı kalite standartlarını sürdürebilen bir güvenlik hizmeti tesis edilebilir.

feramuz.png

Feramuz Çalışkan l Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatör Yardımcısı