Skip to main content

Securitas Türkiye’de Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Securitas Türkiye olarak işimizdeki başarının, çalışanlarımızın başarılarından ve refahından kaynaklandığı inancındayız. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikasıyla amacımız organizasyondaki tüm çalışanlarımızı temsil etmek, herkesin iş yerinin her bölümüne ve iş yerinin her düzeyine katkıda bulunması ve etki etmesi için eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak ve tüm bunları yaparken çalışanlarımıza kendilerini güvende hissettirmektir"

Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikamız ışığında 2022 yılı boyunca devam ettirmiş olduğumuz birçok uygulama mevcut. Hali hazırdaki uygulamalarımızı çeşitlilik ve kapsayıcılık bağlamının boyutlarına göre yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, milliyet ve bölge olmakla beraber; sosyo-ekonomik durum, yetenekler/engeller ve genel aktiviteler olarak ele aldık. Özel gün kutlamaları, mentorluk, eğitim aktiviteleri, iletişim ağı kurma ve işe alım uygulamaları ile Securitas Türkiye’nin çeşitliliği destekleyen ve kapsayıcı duruşunu ortaya çıkardığımız birçok aktiviteyi listeledik. Örneğin, bu yıl eylül ayından itibaren her hafta cuma günü tüm Securitas çalışanları olarak sağlıklı bir kahvaltıyla hepimiz bir araya geldik. Yeni yıl, Dünya Kadınlar Günü, Sevgililer Günü gibi özel günleri; özel gün kartları, hediyeler ve paylaşımlarımızla hep birlikte kutladık. Dahası yıl boyunca belirli periyotlarda gerçekleşen “Mutluluk Seansları” ile konusunda uzman konuşmacılar sayesinde işimize kısa bir mola verirken aslında hepimizin sadece bir çalışan olarak değil de insan olarak az ya da çok aynı paydada buluştuğumuzu fark ettik ve olaylara daha farklı bir bakış açısı geliştirdik.

 Securitas Türkiye’ de Global Öğrenme Portalı (Learning Hub) üzerinden yayınlanan “Çeşitlilik ve Bilinçsiz Önyargı” eğitimi ile tüm çalışanlarımızın aşağıdaki konuları öğrenmelerini sağladık:

  • Çoğumuzun deneyimlediği farklı bilinçsiz önyargı türleri,
  • Önyargılarımızın nasıl farkında olacağımız,
  • Önyargıları deneyimlediğimizde yapmamız gerekenler.

Ayrıca bu eğitimde ülke hedefimizi %95 tamamlama oranı ile Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yer almış olduk.

Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Temel Değerlerimiz

Securitas Türkiye olarak her çalışanımızın işe ilk başladığı günden itibaren gururla taşıdığı temel değerlerimiz “Dürüst, Dikkatli ve Yardımsever”’ olmak. Dürüstlük açık ve net olmak, uygunsuzluklara karşı açık sözlü olmaktır. Dolayısıyla dışlamak anlayışımıza göre doğru değildir. Daha kapsayıcı olmaya odaklanmak için hepimizin farklılıkların ötesine bakarak birbirimizden öğrenmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda tüm farklılıklara rağmen, herkesin eşit şekilde saygı görmeye ve göstermeye dikkat etmesi kurum kültürümüzü güçlendirecektir. Dikkatli olmak için potansiyel risklerin farkına erkenden varmak ve önlem almak gerekir. Securitas Türkiye çalışanları olarak dikkatliyiz, olasılıkları görüyoruz.  Tüm çalışanlarımızın birbirleri arasında aidiyet duygusu oluşturmak bizim temel değerlerimizin arasında yer alıyor. Çeşitli bakış açılarının, fikirlerin, söylemlerin ve inanışların tartışmalarımızı zenginleştireceğinin ve bu sayede işimizle ilgili kararlar verirken daha iyi sonuçlar alacağımızın bilincinde hareket etmemiz herkes için cazip bir iş yeri iklimi yaratacaktır. Yardımseverlik değeri birbirimize destek olmakla ilgili olmanın yanı sıra herkese en iyi şekilde, nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmekle de ilgilidir. Bunu yaparken tüm önyargılarımızı kenara bırakarak, hepimizin sürekli bir bilgi paylaşımı halinde olması yardımseverlik olarak nitelendirdiğimiz değeri hakkıyla taşımamızı sağlayacaktır.

2023 yılında da Avrupa Çeşitlilik ve Kapsayıcılık projesinde yer alan ülkeler arasında çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi daha çok derinleştirerek sürdüreceğiz. Diğer bir deyişle çeşitlilik ve fırsat eşitliği kültürümüzü; amacımız, değerlerimiz ve ilkelerimiz ile bütünleştirerek tüm uygulamalarımıza yansıtacağız. 2022 yılında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık bağlamında çalışanlarımızdan olumlu geri dönüşler aldığımız aktiviteleri 2023 yılında da devam ettirip bu aksiyonlarımızı vurgulamak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak öncelikli amaçlarımız arasında olacak.

Securitas Türkiye’nin çalışanları en değerli varlığıdır. 2023 yılında tüm çalışanlarımızın birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden ilham almalarını paylaşım ve iş birliğini teşvik etmelerini sağlayacağız. Kapsayıcı bir çalışma ortamını yaratmayı ve iş yerimizin her seviyesinde çeşitliliği sağlamayı hep birlikte gerçekleştireceğiz.