Skip to main content

Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi Geliştirme Çalışmaları

Kurum kültürü çerçevesinde, o kültür içinde yer alan çalışanlardan beklenen davranışların takip edilmesi ve değerlendirmesinin amaçlandığı Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi neden önemli? Bu sistem içerisinde nasıl bir süreç işliyor? Elde edilen verilerle neler yapılıyor? Yetkinlik Bazlı Performans Sisteminin çalışana ve kuruma faydaları neler?

Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi

Yetkinlik Bazlı Performans Sisteminde, Securitas Kurum Kültürü çerçevesinde çalışanlarımızdan beklenen davranışların takip edilmesi ve değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

Yetkinlik Bazlı Performans Sistemine tüm idari kadroda çalışanları dahildir ve ilgili dönemde değerlendirme yapılabilmesi için son 6 ayda çalışma şartı aranır. Temmuz ve Aralık aylarında 2 kez değerlendirme yapılır ve her değerlendirme döneminin sonunda birinci derece yöneticisi tarafından gerçekleştirilen bir geri bildirim süreci gerçekleştirilir. Her dönem performans sistemine ilk kez dahil olacaklar için bir bilgilendirme toplantısı düzenlenir.

imager156v.png

Değerlendirici Eşleşmesi ve Ağırlıklandırma

Değerlendirme aşamasında 360 Derece ile sadece yöneticisinin değil, çalışan barışı ve kurum ikliminin sağlıklı olması için astlarının, takım arkadaşlarının ve iş ilişkisinde bulunduğu diğer çalışma arkadaşlarının da değerlendirmeleri alınmaktadır.

Sisteme dahil olan her çalışan ast, üst, departman yatayı ve diğer departman yataylarından oluşan en az 6 kişi en çok 16 kişiyi değerlendirir ve en az 8 kişi tarafından değerlendirilir. Genel Müdür, Koordinatör, Bölge Müdürü ve fazlaca ortak süreç yürüten pozisyonlarda değerlendirecekleri kişi sayısı 16’nın üstünde olabilmektedir. Ancak sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için sayının en az kişide tutulmasına dikkat edilmektedir.

Sistem Geliştirme Çalışmaları

2022 içerisinde Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi’nde bir dizi geliştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan değişiklik ve geliştirme çalışmalarının amaçlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

  • Mevcut sistemin ilerleyen süreçte Global ile entegre yürütülmesi aşamasına uyumlandırmak;
  • Securitas Türkiye İdari kadrosunun güncel pozisyonları üzerinden her bir pozisyon için gerekli yetkinliklerin gözden geçirilerek yeni pozisyonlar için tanımlamalar yapmak;
  • 2021 Ana Dönem ve 2021 Ara Dönem Yetkinlik Bazlı Performans Analiz Raporu’nda en çok «Bilgim Yok» seçeneğinin yoğunlaştığı soruları gözden geçirerek soru içeriği ve değerlendirici tipinde değişiklikler yapmak;
  • Yakın anlamlı soruların çıkarılması ile soru sayısını azaltmak ve değerlendirme sürecini kısaltarak verimi artırmak.

Bu amaçlar çerçevesinde Global’de yapılması planlanan Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi soruları mevcut sorularımıza entegre edildi. Birbirine anlam yakınlığı olan sorular birleştirildi. Yetkinlik olmayıp beceri olarak değerlendirilebilecek veya gözlemlenemeyecek sorular çıkarıldı. Formlar, pozisyonlardaki yetkinlik beklentilerine göre güncellendi. Değerlendirici tiplerinde değişiklikler yapıldı. Soru ağırlıkları yeniden düzenlendi. Yazılım tarafında da çalışmalara yönelik güncellemeler gerçekleştirildi.

image30s3yr.png

Liderlik sorularında kendilerine bağlı ekibi olan yöneticiler ile kendilerine bağlı ekibi olmayan tüm çalışanlarımızı kapsayan iki ayrı değerlendirme ağırlığı belirlendi.

imageab96.png

tablo4.jpg

2022 ara dönemden itibaren geçerli olmak üzere*

Sonuç Yerine

Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızı kıymetli geri bildirimlerini değerlendirerek, etkin ve verimli performans sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Performans Yönetim sistemlerinden alınan veriler hem yöneticilerin ekiplerinin performansını değerlendirmesi ve geliştirmesi; hem de tüm çalışanların kendi performanslarını değerlendirmeleri ve geliştirmeleri için güçlü bir araç sunmaktadır. Bu aracın doğru kullanılması ve daha da güçlendirilmesi ile çalışanlarımızın performans değerlendirmelerin ilişkin profesyonel bir bakış açısı kazanması ve değerlendirme sürecine gereken zamanı ayırması ile mümkündür.

Tüm Securitas çalışanlarının, kişisel ve kurumsal gelişime gereken vakti ayırabilmesi dileğiyle…

gülşah2.png

Gülşah Göktekin

Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Müdürü