Skip to main content

Uyum ve Süreç Geliştirme Departmanı

Her Departman ile Çalışan Departman: Uyum ve Süreç Geliştirme Müdürlüğü

Securitas’ın global ve bölgesel bağlamda başarılı olmasındaki yegâne etken dinamik bir yapıya ve çalışanlara sahip olmasıdır. Her departman veya müdürlüğün kendi sorumlulukları dahilinde işin uzmanları ile yürütülmesi Securitas’ı güvenlik sektöründe öncü kılan noktadır. Her departmanın görev ve sorumlulukları farklı olmasına karşın bazı birimlerin diğer departmanlar ile ortak çalışması mevcuttur. Uyum ve Süreç Geliştirme Müdürlüğü ’de bu kapsamda yer almakta. Bu sebeple İdari bültenimizde bu departmanımızı sizlere tanıtmak istedik.

Uyum ve Süreç Geliştirme uzmanı Âdem Yüksel müdürlüğe ve iş dinamiklerine yönelik tüm detayları bizlerle paylaştı.

Uyum ve Süreç Geliştirme Müdürlüğü olarak Ülke Yönetimi Politikaları ışığında; Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetlerini yürütmek için Genel Müdürlük Departmanları tarafından hazırlanan dokümanların Securitas AB Grup Politikalarına ve ülkemiz yasal mevzuatına  uygun hazırlanmasının kontrolü, yenilenmesi ile iş verimliliğinin artırılması, ISO yönetim sistemlerinin şirketin faaliyetlerinde etkinleştirilmesi, kurumsal yönetim alt yapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için planlama yapmaktan sorumlu departmanız.

Kısaca açıklamak gerekirse Uyum ve Süreç Geliştirme uzmanının görevleri arasında yönetim sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan ISO/TSE dokümanları tespit etmek ve ülke başkanlığına bildirmek, genel müdürlük departmanları tarafından hazırlanan dokümanlarla (Politikalar, Prosedürler, Kılavuzlar, Talimatlar, Formlar, Ekler ve süreç şemaları vb.) ilgili geri bildirim yapmak ve bunların Securitas Grup politikalarına ve mevcut mevzuata uyumluluklarını kontrol etmek ile birlikte genel müdürlük departmanlarının hazırlamış olduğu dokümanların güncel halde olmalarını sağlamak ve tüm iş süreçlerinin tasarımı, iyileştirilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin güvence altına alınması, izlenmesi ve raporlanması konusunda görüş ve öneri sunmak görev dağılımımız arasındadır.

Görev ve sorumluluklarımız dahilinde yoğun tempomuza istinaden Securitas gibi uluslararası ölçekte bir firmada yer almamız sayesinde diğer ülkelerdeki toplantılara katılarak dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi edinmek, özellikle Securitas Türkiye’nin çalışanlarına sunduğu kişisel gelişim eğitimlerine katılarak dünyadaki yenilikleri görmek ve özellikle ISO Yönetim Sistemlerinin gereklerini şirket içerisinde uygulayabilmek için bu konuda ihtiyaç duyduğum eğitimlere katılarak kendimi geliştirmem sayabileceğim faydalardan sadece birkaçıdır diyebilirim

 

Görev tanımımız kısmında da belirttiğim gibi Securitas bünyesinde çalışmaların yürütülebilmesi için departmanlar arası ortak faaliyetlerin sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu nedenle departmanımız bir plan dahilinde Departmanların Yönetim Gözden Geçirme toplantılarına katılmakta ve alınan kararlar doğrultusunda iş süreçlerinin tasarımı, iyileştirilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin güvence altına alınması, izlenmesi ve raporlanması konusunda son halkayı oluşturarak departmanlar arası bir köprü görevi görmektedir.

Departmanımızın bu denli yoğun ve detaylı çalışmasına bağlı olarak şirketimizin kurumsal kimliğini korumak ve geliştirmek için sahip olduğu iş yönetim sisteminin kalite standartlarına uygunluğunun denetlenmesi; şirket politika, prosedür ve yönetim prensiplerine uygun bir şekilde yürütüldüğünün ölçülmesi içinde özellikle iç tetkikleri planlayıp yapabilmek adına tüm departmanlarımızla birlikte koordineli ve sistemli bir çalışma sürdürmekteyiz.

Bu sebeple iş tanımımız ve sorumluluklarımız dahilinde bütün departmanlarla ortak çalışma sürdürmemizin neticesinde iş arkadaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmak, onları anlayabilmek ve gelen önerilere açık olmak departmanımız kapsamında işlerin hatasız ve seri bir şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Âdem Yüksel - Uyum ve Süreç Geliştirme Uzmanı