Skip to main content

Japonca bir kelimedir; Kaizen

Kaizen, çalışmanın sürekli iyileştirilmesine ilişkin bir Japon iş felsefesidir.
Değişim odaklı, küçük adımlarla ev, iş, özel ve sosyal yaşamın her bir noktasını sürekli olarak geliştirme esasına dayanan bir yaşam felsefesidir.

Mevcut durumla yetinmek Kaizen’ in felsefesine tamamen aykırıdır çünkü Kaizen insanın sürekli bir değişim ve iyileştirme çabası içinde olması gerektiği mesajını verir. Kaizen, küçük ama emin adımlarla insanları hayatın her alanında başarıya götüren bir felsefedir.

Kaizen'in uygulanması için bazı temel prensipler bulunmaktadır:

  1. Katılımcı Yaklaşım: Kaizen, tüm çalışanların katılımını teşvik eder. Çalışanlar, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri ve diğer paydaşlar sürekli iyileştirmenin bir parçası olmalıdır. Herkesin fikirleri ve önerileri değerlidir.
  2. Sürekli İyileştirme: Kaizen, sürekli bir iyileştirme sürecini vurgular. İş süreçleri ve uygulamaları her zaman daha iyi hale getirilmeye çalışılır. Bu, küçük adımlarla gerçekleşir.
  3. Standartlaştırma: İyileştirme faaliyetleri sonucunda bulunan en iyi uygulamalar ve süreçler standartlaştırılır. Bu sayede iyileştirmelerin sürdürülebilir olması sağlanır.
  4. Problem Çözme: Kaizen, sorunları köklerine inerek çözmeyi teşvik eder. Sorunların yüzeysel değil, temele dayalı ele alınması hedeflenir.
  5. Düşük Maliyet: Kaizen, genellikle düşük maliyetle uygulanabilir çözümler arar. Pahalı yeniliklere veya büyük yatırımlara ihtiyaç duymadan, sürekli iyileştirme sağlamaya çalışır.

Securitas Bilgi Platformu’nun temelinde yıllardır fark edilmeyi bekleyen bu Japon felsefesi hayatımıza Bilgi Kaizen Platformu ile girdi. Aktif bir şekilde işleyen platformumuzun amacı kayıtlı projelerle ve Kaizen çalışmalarıyla gelişimler elde ederek Securitas Türkiye’nin verimliliğine ve kârlılığına katkıda bulunmaktır.

Stratejik Değişim Yönetimi Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü Bilgi Kaizen Platformu’nda proje uzman ve uzman yardımcısı çalışma arkadaşlarımız kendi sorumluluk alanlarındaki koordinatörlüklere ait projelerin planlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

Bilgi Kaizen Platformu’nda güncel olarak kayıtlı olan projelerimiz için genel hedeflerimiz şu şekildedir:

  • Süreç geliştirmelerle iş yapış şeklinde gelişim alanlarını tespit etmek,
  • Gelişim alanlarında koordinatörlüklerle gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalarla ilerlemeler elde etmek,
  • Gelişmeleri proses haritalarına, sorumluluk matrislerine ve nihayetinde prosedürlere aktarmak,
  • Görev tanımlarını ve sorumluluklarını rol bazında yenileyerek performans KPI’ların belirlenmesini sağlamak; iş gücü gelişimine ve faaliyetlerin verimliliğine katkıda bulunmak,
  • BTK ile koordineli çalışma sonucunda dijital dönüşümün tamamlanarak projelerin pilot uygulamalarının ve lansmanlarının yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu hedefler doğrultusunda yürütülen Bilgi Kaizen Platformu çalışmaları geleceğin güvenliğini şekillendirmemize yardımcı olacaktır.

 

Sevtap Çiçek - Proje Uzmanı