Skip to main content

Kültür Elçilerimiz ve Erdemler

2023 yılı itibariyle Securitas Güvenlik Akademisi olarak Securitas Yönetim Kültürü Gelişim Programı’nı başlatmamızla beraber tüm Securitas çalışanlarının bilinçli olarak ortak bir yönetim kültürü oluşturmaları ve sürekli gelişim sürecine etkin olarak katılım sağlamaları kapsamında farkındalık kazandırıp, bilgi vermek bu doğrultuda inanç oluşturmak esas kılınmıştır.

Bu program dahilinde Kültür Elçisi, şirket kültürünü ve değerlerini temsil eden ve diğer çalışanlara bu kültürü tanıtarak, benimsemelerine yardımcı olan kişiler olarak tanımlanabilir. Buna bağlı olarak üst kademe yöneticilerden oluşan Kültür Elçileri, şirketin hedef ve değerlerini destekleyen kişiler olarak aksiyonlar alırlar. Bu rol, aynı zamanda organizasyonun içindeki çalışanlar arasında daha sağlam bir iletişim ve iş birliği sağlayıp, şirket kültürünü koruyarak katma değer katmayı amaçlamaktadır.

Kültür elçilerinin, şirketin değerlerini ön plana çıkararak farkındalık oluşturması sürecinde, çalışanların kültürel özelliklerini gözeterek aksiyon almaları önem taşımaktadır. Bu sebeple elçiliğini yaptıkları değerlerin herkes tarafından doğru ve aynı şekilde algılanarak uygulanabilir olması hassasiyetini gözetmeli ve aynı zamanda her yerde tutarlı bir şekilde elçisi olunan değerleri temsil etmelidirler. Değerlerin sadece sözde değil, uygulamalarla da gözlemlenebilmesi sağlanmalıdır.

Kültür Elçiliği kapsamında belirlenen erdemler şirket kültürünün bir parçası olması sebebiyle, bu değerlerin Securitas iş yaşamına etkisi uzun vadede çaba gerektirip zaman alacağı aşikardır. Kültür Elçileri öncülüğünde çalışanlara belli periyotlarla belirlenen anketler doldurtularak erdemlerin ne kadar iyi anlaşıldığını ve benimsendiğini ölçmek gerekmektedir. Ayrıca Yetkinlik Bazlı Performans geri bildirimleri de erdemlerin şirket kültürüne yayılması konusunda çıktılar sunabilecektir.

Bununla birlikte Securitas çalışanlarını ortak bir yönetim kültürü etrafında birleştirmeyi hedef alan Kültür Elçiliği kapsamında belirlenen erdemler ve temsilcileri bulunmakta ve misyon edindikleri değerlere yönelik çalışmalar sürdürmektedirler.

 

Şeyda Gündeğer - Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Müdür Yardımcısı