Skip to main content

Hukuk Koordinatörlüğümüzden Mektup Var!

Merhaba,

Hukuk İşleri Koordinatörlüğü bünyesinde,

Hukuk fonksiyonu çatısı altında; Yasal süreçlerin (arabuluculuk, icra-dava yönetimi, sözleşme yönetimi, hasar ve sigorta yönetimi, şirket yönetim işlemleri, marka ihlalleri, kişisel verilerin korunması vs), mevzuata ve global politikalara uyum süreçlerinin yürütümünden sorumlu 5 avukat ve 1 hukuk işleri asistanı, 

Ülke Risk Yönetimi fonksiyonu çatısı altında ise; Kişisel Veri Yönetim Müdürlüğü bünyesinde kişisel verilerin korunması mevzuatına ve bu alanda global politikalara uyum süreçlerinin yürütümünden sorumlu 1 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı ve Sigorta ve hasar yönetim süreçleri ile imzalanan Sözleşmelerin grup prosedürlerine uygunluğunun kontrolünden sorumlu olan 1 Sözleşme Kontrol ve Sigorta Yönetim Uzmanından

Ve tüm bu süreçlerin koordinesinden sorumlu Hukuk İşleri Koordinatöründen oluşan 9 kişilik güçlü bir ekip ile görev yapmaktayız.

Yukarıda ifade ettiğimiz süreçlerin yürütümünü Ankara’da bulunan Genel Müdürlük ofisinden yürüttüğümüz için birbirimizi görme fırsatını yakalayamadığımızı gözeterek, tanımayanlar için ekibimizi Kurumsal İletişim departmanımızın kadrajından çıkan fotoğraf karemizdeki sırayla “Av. Batu KAİM (Hukuk İşleri Uzm.), Av. Gizem CEBECİ MUTLU (Hukuk İşleri Müd.), Av. Merve ŞENEL (Hukuk İşleri Uzm. Yrd.), Av. Burcu YILMAZ (Hukuk İşleri Koor.), İrem YEŞİL (Kişisel Verileri Koruma Uzm. Yrd.), Av. Merve KARA (Hukuk İşleri Müd. Yrd.), Şimal BALTA (Sözleşme Kontrol ve Sigorta Yönetim Uzm.), Sefer AYTEKİN (Hukuk İşleri Asistanı) ve Av.Gizem Atik Yonga (Hukuk İşleri Uzm.)”  tanıtmak isterizBizler, senkronize olmuş takım çalışmasının, işbirliğinin ve ekip ruhunun gücüne inanarak, detayların öneminden taviz vermeden büyük resmi görmeyi ve Securitas’ın stratejik planlarına uygun çözümler üretmeyi hedefleyen, çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen ve hemen her zaman inisiyatif alarak ilerleyen bir ekip olarak; devinimi her daim sürecek Securitas’ta tüm iş süreçlerinin, öncelikli olarak yasal mevzuat ve ardından Securitas etik kodu ile Grup prosedürlerine uygun olmak koşulu ile Securitas hak ve menfaatleri lehine yürütümü misyonuyla hareket ediyoruz.

Yürütümümüzdeki iş süreçlerinin detaylarından kısaca bahsetmek isteriz;

«Dava ve Arabuluculuk Yönetim Prosedürü» uyarınca dava yönetim süreçlerini koordine etmekte ve özel önem arz eden davaları da bizzat takip etmekteyiz. Dava ekibinde yer alan 2 avukat arkadaşımız Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan beş ayrı tedarikçi hukuk bürosundan yaklaşık yirmi kişilik tedarikçi avukat ekibini koordine ederek dava süreçlerini yönetmektedir.

Dava ekibi, dava süreçlerinin koordinesinin yanı sıra «Dava Maliyetleri Karşılık Ayırma Prosedürü» kapsamında her ay tarafı olduğumuz davaları yerel mevzuata göre değerlendirilip kazanma/kaybedilme ihtimalini değerlendirmektedir.

Ayrıca dava yönetim ekibi tarafından ileride olası bir yargılama ve ticari itibar kaybı riskini en aza indirmek için Securitas Türkiye bünyesinde hizmet veren tüm çalışanların işe giriş-iş süreci ve işten çıkış süreçleri gözden geçirilerek düzenli aralıklarla görüş bildirilmekte olup, aylık yaklaşık 200 çalışan  işlemine destek sağlamaktadır.

Hasar & Sigorta süreçlerinin yürütümünden sorumlu 1 avukat 1 uzman arkadaşımız, «Yerel ve Global Hasar ve Risk Maliyetleri Yönetim Prosedürü» & «Sigorta Yönetim Prosedürü» uyarınca projelerde meydana gelen hasarları ve sigorta poliçe üretme ve yenileme süreçlerini şirket içi Birimler ve Broker ile iş birliği içinde koordineli şekilde yöneterek Securitas Risk Yönetim anlayışını sağlamaktadır.

Sözleşme yönetim süreçlerinin yürütümünden sorumlu 3 avukat ile Müşteri ve Tedarik Sözleşmelerinin ve eklerinin «Müşteri Sözleşme İnceleme ve Onay Prosedürü» ne uygun şekilde yönetilmesi amacıyla Sözleşme yönetimini takımın bir parçası olarak aktif bir biçimde gerçekleştirmektedir.

Alacak yönetim süreci kapsamında, 1 avukat 1 hukuk işleri asistanı eli ile Securitas’ın müşterilerinden tahsil edilemeyen alacaklar açısından ihtar, icra, uzlaşma protokolü ve tahsil süreçlerinin yürütümünü gerçekleştirmektedir.

Gerek çalışanlarımızın gerekse de Şirketlerimizin haklarını korumak amacıyla uzlaşmacı rolü ile arabuluculuk süreç yönetimi Şube müdürlerimiz ile koordineli şekilde, «Dava ve Arabuluculuk Yönetim Prosedürü» uyarınca 2 avukat ve 1 hukuk işleri asistanı eli ile yürütülmektedir.

Bugün için Türkiye genelinde faaliyet konuları birbirinden ayrılan 8 farklı şirket altında ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil edilmiş 27 şube müdürlüğü ile  faaliyet gösteren Securitas Şirketlerini Şirket Yönetim İşlemleri süreci kapsamında 1 avukat eli ile; «Şirket Yönetiminde Yetkilendirme Prosedürü» uyarınca, Şirket genel kurulları dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmekte ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yetkilendirme proseslerini hayata geçirmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması süreç yönetimi çerçevesinde; Kişisel Veri Yönetim Müdürlüğü’nde görev yapan Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcımız ve 2 avukat marifetiyle yerel mevzuata uyum süreçleri ile GDPR kapsamında Securitas Grup uyumluluk gerekliliklerinin yürütümü sağlanmaktadır.

Bizler, tüm bu işlerimizi rakiplerimizden, meslektaşlarımızdan farklı olarak dijital platformlarla verimli bir şekilde yönetiriz.

Hukukun üstünlüğü temelinde, Securitas Grup Politikalarının ışığında, Securitas Türkiye içindeki fonksiyon ve etki alanımızın öneminin bilincinde, diğer takım arkadaşlarımızla, çözüm ortaklarımızla, müşterilerimizle iş birliği içinde çalışmaktan sonsuz keyif alıyor, birlikteliğimizin karşılıklı olarak aynı keyifle devam etmesini diliyoruz…