Skip to main content

Mesleki Kararsızlık ve Eğitim

Hayatımıza yön veren en önemli kararlardan biri de meslek seçimidir. Bakıldığında insan ömrünün 30-40 yıl odak noktasında olacak bu süreç için yapacağımız işi sevmemiz bu süreyi daha kolay, mutlu ve verimli geçirmemizi sağlayacaktır. Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle iş yaşamının yapısı ve konsepti de yeni meslek gruplarıyla farklı bir boyut kazanmış olup, doğasında konfor, para ve  yüksek refah seviyesi arayışında olan  insanoğlunun iş hayatına daha kolay bir şekilde uyum sağlamasına zemin hazırlamıştır.

Bilindiği üzere her mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve donanım seviyesi birbirinden farklıdır.  Seçtiğimiz meslek doğrultusunda gerekli bilgi ve donanımı sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler alırız. Fakat hepimiz üniversite eğitimimin bize sağladığı bilgi ve donanım doğrultusunda mesleki kariyer edinmek istemeyebiliriz. Özellikle 21. YY.’da dijital mecralardaki eğitimlerin, eğitim alınabilecek platformların sayısının artması ve gelişmesi üzerine mesleğimizden veya aldığımız üniversite eğitiminden farklı bir alana yönelebileceğimizin farkındayız. Bu dijital mecralardaki çoğu eğitim bir konu üzerine temel seviyede olsa da farklı içerikler sunan birçok  eğitimi online platformlarda bulmak mümkün.

 Örneğin aşağıdaki linklerden uygun fiyatlı eğitimlere göz atabilirsiniz.

Bu eğitimler sayesinde kişiler bazen bilgilerini tazelemek ve uzmanlaşmak bazen de bambaşka bir meseleğe yönelip kariyer yapabilmek adına bu platformlardan faydalanmaktadır. Bu eğitimler aynı zamanda kültür seviyemize katkı sağlamakla beraber. çağın getirisi yeni teknolojilere de uyum sağlamamızı kolaylaştırmaktadır.Fakat bu durum  bazen bu platformlarda yer alan milyonlarca eğitim arasından gerçekten faydalı olanları bulmayı zorlaştırabiliyor.

Araştırmalara ve yapılan anketlere göre Türkiye’de X kuşağı mesleki eğitimlerinin dışına çıkmayı tercih etmemekle beraber okul tabanlı klasik eğitimden kopmanın sakıncalı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle web tabanlı eğitimlere başvurmayıp kendi branşında gördüğü eğitimin alanında devam etmeyi tercih ediyor. Y kuşağında ise ortalama %74’ü lise veya üniversite düzeyinde gördüğü eğitimin alanında çalışıyor. Bu oranın Z kuşağında ise %50’lere kadar düşeceği tahmin edilmekte  ve sonuç olarak  idari kadrolarda bu durum ekstra eğitimi ve çabayı gerektirse de çalışanların mesleğini daha mutlu ve hevesli bir şekilde icra etmeleriyle sonuçlanmakta. Diğer yandan bu insanlar farklı bakış açıları ve farklı alanlardaki uzmanlıklarını da mesleklerine dahil ederek mevcut dinamikleri de değiştirmekte. Ancak zaman içerisinde bu durum  halk arasında üniversite eğitiminin önemsizleşip gereksiz görülmesine de neden olmakta. Çünkü online eğitimlerle işe atılmak için gerekli bilgi birikiminin sağlanabildiği alanlarda üniversite vakit kaybı olarak görülüyor.

Peki, üniversite eğitimi önemsizleşiyor mu? Üniversite eğitimini halen bir meslek edinme konusunda bizlere en kaliteli donanımı sağlayacak yer olarak görmek en doğrusu çünkü üniversiteler yalnızca mesleki becerileri değil, ileride iş hayatına etki eden birçok sosyal beceriyi de geliştirmekte.

imagezv5r9.png

Sude Erdoğan l Kurumsal İletişim Stajyeri