Skip to main content

Securitas Güvenlik Akademisi

Securitas Güvenlik Akademisi olarak farklı hedef kitlelere ve kazanımlara yönelik eğitimlerimizin yanı sıra birçok eğitim ve gelişim programı da uyguluyoruz.

Eğitim ve gelişim programlarının tekil eğitimlerden farkı, iç eğitim, dış eğitim, anket, makale yazma, sunum yapma, telefon/tablet uygulaması, tematik sohbetler gibi birden fazla bileşenden veya bir seri etkinlikten oluşmasıdır. 2021-2022 yıllarında idari kadro ve saha kadrosu için uyguladığımız ve uygulayacağımız eğitim ve gelişim programlarını özet bilgiler ile aşağıda sıraladık:

İdari Kadro Eğitim ve Gelişim Programları

  • Şube Müdürü Yetiştirme Programında, Şube şeflerimiz, şube müdür yardımcılarımız ve yeni atanan şube müdürlerimizin katılımı ile gerçekleşen eğitim programımızda, departmanlarımız tarafından verilen şube eğitimleri; mentörlük, zaman yönetimi, geri bildirim, yöneticilik ve liderlik konularında dış kaynaklı eğitimler; telefon/tablet uygulamaları; deneyimli şube müdürlerimizin desteği ile bir mentörlük çalışması yürütülmektedir. Katılımcılar program sonunda sınav uygulaması ve Değerlendirme Komitesi kararı ile mezun olmaktadır.
  • Yönetici Gelişim Programında, farklı departman ve bölgelerimizde çalışan uzman ve yöneticilerimizin katılımı ile gerçekleşen gelişim programımızda iç eğitimler, dış kaynaklı eğitimler, telefon/tablet uygulamaları; tematik aylık Ülke Yönetimi Sohbetleri, online mini MBA programı; makale ve sunum çalışması yürütülmektedir.
  • İnci Bölge İz Düşüm Eğitim ve Gelişim Programında, Bölgelerde görev yapan destek kadrolarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik hazırlanan programda mesleki eğitimler Genel Müdürlükte çalışan uzman ve yöneticiler tarafından iç eğitim ile aktarılmakta, kişisel gelişim eğitimleri ise dış kaynaklı eğitmenler tarafından verilmektedir.
  • Bölge Müdür Yardımcısı Oryantasyon ve Gelişim Programı, 2022-2023 organizasyon yapısı planlamaları ile ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda özel olarak hazırlanmış 2021 Eylül’de başlayıp 2022 Mart ayında biten tekil bir programdır. Yeni atanan veya atanması planlanan Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcılarının katılımı ile gerçekleşen program, Ülke Yönetimi sohbetleri, dış kaynaklı Hogan Kişilik Envanteri uygulaması ve danışman görüşmesi ve dış kaynaklı Yöneticilik ve Liderlik eğitimleri ile tamamlanmıştır.
  • Temel Güvenlik Uzmanlığı Eğitim Programı, Entegre Güvenlik Çözümleri konusuna odaklanan iç ve dış eğitimler ile zenginleştirilen program 1 ay içinde tamamlanmıştır.

Saha Kadrosu Eğitim ve Gelişim Programları

  • Saha Yöneticileri Buluşmaları Programında, Saha yöneticilerimizin Securitas ve sektördeki güncel gelişmeleri takip edebilmeleri, Securitas aidiyetini hissedebilmeleri ve motivasyonlarının artırılması amacıyla yüz yüze ve çevrim içi olarak eğitim sunumları gerçekleştirilmekte ve dış kaynaklı eğitmenlerimizin sunumları ile zenginleştirilmektedir. Program 1 yılda tamamlanmaktadır.
  • Proje Müdürü Gelişim Programında, Proje müdürlerimizin mesleki ve yönetsel anlamda gelişimlerine destek olmak amacıyla çevrim içi olarak eğitimlerimiz verilmekte ve bağlı bulundukları Şube Müdürlerinin mentörlüğünde çalışmalar yürütülmektedir. Program sonunda mentörlerimiz, menteelerimiz tarafından hazırlanan uygulama karnesini puanlamakta ve sınav uygulaması ile bir mezuniyet puanı oluşmaktadır. Program 1 ay içinde tamamlanmaktadır.
  • İç Eğitmen Yetiştirme Programında, Saha kadrosunda görev yapan çalışanlarımızı iç eğitmen olarak yetiştirmek için duyuru ile başvuruları alınmakta, değerlendirme süreci ile programa kabul edilen çalışanlarımız dış kaynaklı Eğiticinin Eğitimine katılmakta, uzaktan eğitim panelimizde Eğiticinin Eğitimini tamamlamakta, teknik eğitimlere yönelik bir uzmanlık eğitimine katılarak süreçlerini tamamlamaktadırlar.

Tüm çalışanlarımızla Securitas Güvenlik Akademisi’nde eğitmen, katılımcı, yazar, geliştirici, içerik hazırlayıcı, kolaylaştırıcı vb. farklı rollerde buluşmak dileğiyle.

 

Gülşah Göktekin | Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Müdürü