Skip to main content

Avrupa'daki İşletmelerin 2023’te Karşılaştığı En Önemli 5 Makro Güvenlik Riski

Securitas, risk temelli iç görülerin ve entegre çözümlerin önemini vurgulayarak Avrupa kökenli işletmelerin 2023’te karşılaştığı en büyük güvenlik risklerini ortaya koyuyor.

Avrupa'daki İşletmelerin 2023’te Karşılaştığı En Önemli 5 Makro Güvenlik Riski

Securitas, risk temelli içgörülerin ve entegre çözümlerin önemini vurgulayarak Avrupa’daki işletmelerin, 2023’te karşılaştığı en büyük güvenlik risklerini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl, tabiri caizse öngörülemeyen olayların bir mozaiği şeklindeydi. Silahlı çatışmalardan terör saldırılarına, yüksek enflasyondan sıra dışı hava olaylarına kadar işletmeler, uzun vadede dayanıklılık gerektiren birçok risk faktörü ile karşı karşıya kaldı.

Şimdi, yeni yıl ile birlikte işletmeleri etkileyen tehdit ve risklere hep beraber daha yakından bakalım. Bu sayede gelişen tehditlerin içeriğine dair içgörüler elde edebilir; güvenlik ve risk öngörüsünün, bir işletmeninin savunmasını proaktif bir şekilde nasıl güçlendirdiğine yönelik ipuçlarına ulaşabiliriz.

Securitas Risk Temelli Bilgilendirme Merkezi (RIC) Direktörü Mark Evans  “Tehditlerin giderek belirsiz, değişken ve karmaşık hale geldiği dinamik bir dünyada işletmeler; güvenlik konusunda proaktif ve stratejik bir yaklaşım gerektiren yeni zorluklarla karşı karşıyadır.” şeklinde konuyu özetliyor.

Dünya çapındaki kuruluşlara gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunan (RIC), müşterilerinin temel endişelerine ve olayların sayısına göre 2023 yılında öne çıkan ilk beş makro riski belirledi.

 **Bu risk faktörleri belirli bir sıra veya sıralama olmaksızın aşağıda yer almaktadır.

-İklim Değişikliği ve Doğal Afetler

-Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) Girişimlerine Tepki

-Aktivizm

-Terörizm ve Aşırılık

-Casusluk

1)İklim Değişikliği ve Doğal Afetler

2023 yılı, Avrupa’nın birçok noktasında kuralık ve sıcak hava dalgalarından deprem ve sellere kadar iklimle alakalı birden fazla olaya tanıklık etti. Bu iklim olaylarının etkisiyle tedarik zincirleri, ulaşım ağları ve enerji üretimi kesintiye uğrayan işletmelerde; karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik büyük bir baskı oluştu.  

2)Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) Girişimlerine Tepki

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇŞY) girişimlerine daha fazla odaklanılması nedeniyle işletmelerden bazıları, uyguladıkları politika veya eylemlerine yönelik eleştirilerle karşılaştı. Çevrim içi kampanyalar, dezenformasyon ve şiddet içermeyen protestolar; iklim değişikliği, eşitsizlik ve yolsuzlukla ilgili artan endişelerin ortasında, işletmelerin itibar kaybına karşı savunmasızlığını ortaya koyarak baskı uygulama araçları şekline dönüştü.

3)Aktivizm

Yaşam maliyeti krizi ile birlikte toplumsal huzursuzluk ve endüstriyel eylemler arttı; iklim aktivistleri, çevre suçlusu olarak algılanan endüstrilere karşı protestolara öncülük etti. Küresel bankacılık sektörü de dahil olmak üzere ikincil hedefler, kendilerini çapraz ateşin ortasında buldu; maddi hasar ve personel tehdidiyle karşı karşıya kalındı. 2023; kamuoyu duyarlılığının, ticari operasyonların ve güvenlik risklerinin iç içe geçmiş doğasına ışık tuttu.

4)Terörizm ve Aşırılık

Siyasi ve sosyo-ekonomik istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü bir dünyada, terörizm ve aşırılık önemli tehditler oluşturmaya devam etti. İnsansız hava araçları ve şifreli mesajlaşma sistemleri gibi gelişen teknolojiler, saldırılarda kullanıldı ve işletmelerin farkındalık durumunu sürekli kıldı. Ulusal güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere terörizmin dalgalı etkileri, uluslararası işletmeler için yıkıcı sonuçlara sebep oldu.

5)Casusluk

Devletlerin ve özel kuruluşların, casus yazılım kayıt ve izleme cihazlarını kullanımı da dahil olmak üzere; gelişmiş, düşük maliyetli ve son derece etkili operasyonlar kullanması nedeniyle endüstriyel casusluk tehdidi, büyük bir boyuta ulaştı. Sosyal medya, işletmelerin bünyesindekileri potansiyel tehditlere dönüştüren bir silah haline geldi. Bu tarz bir ihlal sonucu fikri mülkiyet kaybı, itibar zedelenmesi, gelir kaybı ve hisse değerinin çökmesi gibi olumsuz sonuçlar işletmeler için felaket senaryosu anlamı taşımaktaydı.

Risk İçgörüsü, İş Dayanıklılığını Artırmaya Nasıl Yardımcı Olur?

İşletmeler giderek birbirine bağlı bir dünyada ilerlerken güvenliğin önemi, geleneksel yöntemlerin ötesine geçti. Artık iş dayanıklılığının artırılmasında güvenlik, kilit bir noktada. Risk Temelli Bilgilendirme Merkezi (RIC) tarafından sağlananlar gibi güvenliğe yönelik içgörülerden yararlanan kuruluşlar da proaktif bir avantaj elde edebilmekte.

Bu durumun sadece savunmayla alakalı olmadığına; meselenin potansiyel riskleri belirleme ve azaltmada bir adım önde olmakla ilgili olduğuna değinen Mike Evans: "Belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde, doğru zamanda doğru bilgiye sahip olmak çok önemli. Veriye dayalı zekâ ve proaktif bir zihniyetle donatılmış güvenilir bir güvenlik ortağına sahip olmak da aynı derecede önemli." şeklinde durumu özetliyor.

Yeni bölüm için sayfayı çevirdiğimizde, öğrenilen dersler inovasyon ve proaktif stratejiler için katalizör görevini görür. Bilgi temelli içgörülerden faydalanma, gelişen tehditlere uyum sağlama ve deneyimli güvenlik sağlayıcılarıyla yapılan ortaklıklar sayesinde belli başlı işletmeler, gelecekle ve 2024'ün getirebileceği her şeyle yüzleşmeye artık hazır.