Skip to main content

İşletmelerde Güvenlik Durum Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Küresel riskler değişse de yerel riskler ortak. Teknoloji işletmelerin güvenlik algısını dönüştürüyor...

Yayınlandı
02 Şubat 2024 12:03

Güvenlikte bilgi lideri Securitas’ın “İşletmelerde Güvenlik Durum Değerlendirme Raporu” yayınlandı.

imagef2pd.png

Raporda Securitas Risk İstihbarat Merkezi’nden elde edilen verilere dayanarak 2023’te meydana gelen makro riskler ele alınırken, müşterilerin en çok önlem almayı düşündükleri tehditler detaylı olarak incelendi. Rapora göre küresel olaylar değişken bir tehdit manzarası ortaya koysa da yerel güvenlik öncelikleri aynı kalmakta. İşletmeler için hırsızlık, izinsiz giriş gibi gibi gündelik riskler endişe kaynağı olsa da bu riskleri yönetme şeklinde teknolojik gelişmelerle birlikte ciddi bir değişim söz konusu. Nesnelerin internetinin ve özellikle de IP CCTV kameralarının dijital olarak bağlı olma yetenekleri işletmelerin güvenlik anlayışını dönüştürüyor. İşletmeler artık güvenliği iş operasyonlarının bir parçası olarak benimsemekte ve düzenli olarak gözden geçirmekteler.

Raporda meydana gelme oranı ve müşterilerin temel endişelerine dikkate alındığında global olarak beş makro risk öne çıkıyor. Bu riskler , ‘İklim Değişikliği ve Doğal Afetler”, “Terorizm ve Aşırıcılık”, “Casusluk” , “Aktivizm” ve “Çevresel ve Sosyal Yönetişim” olarak sıralanıyor.

image8h3z9.png

Rapora göre işletme sahipleri makro risklerle ilgilenirken, öncelikli olarak personellerinin güvenliği, mülklerinin ve sahip olduklarının güvenliği üzerinde duruyorlar. Bu doğrultuda  işletmeleri için yerel riskler sırasıyla , “İzinsiz Giriş” “Hırsızlık” “Vandallık”, “Yangın” ve “Soygun” olarak öngörülüyor. Bu risklere paralel Securitas’ın çözüm önerileri de raporda yer alıyor. Erişim Kontrol Sistemleri ve Video İzleme , beş ana tehdide karşı tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor ve bu iki çözüm birbiriyle daha fazla entegre oluyor.

Rapor TV Görseller.jpg

Raporu değerlendiren Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Raporda da ele alındığı gibi yerel riskler ve beklentiler benzerlikler içeriyor. Buna paralel daha az insan kaynağına ve daha çok teknolojiye dayanan güvenlik çözümlerine talepte de bir artış mevcut.  Güvenlik sektörü çözümlerinin öne çıktığı yeni çağda dijital kameraların, video analitiiğin ve uzaktan hizmetlerin hızla gelişen yetenekleri işletmelere hızlı , daha verimli ve maliyet etkin güvenlik uygulamalarıyla rekabet avantajı sunuyor” dedi.

İşletmelerde Güvenlik Durum Değerlendirmesi

Avrupa genelinde çeşitli endüstri sektörleri tarafından yaşanan yerel güvenlik hikayelerinin yer aldığı raporumuz artık yayında! Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu'nun da değerlendirmeleri bulunan rapora ulaşabilirsiniz.

Hemen inceleyin